باغبانی

باغبانی یکی از لذت بخش ترین کارهاست. توجه به فضای اطرافمان از جمله سبز ماندن درختان و گیاهان منزل و باغ هایمان باعث تغییر در روحیات ما می شود.

شرکت آریا متین گستر همیشه همراه شماست، از اولین ایده شما که چه چیزی در حیاط یا باغ و باغچه خود بکارید تا انتخاب محل کاشت، آماده کردن زمین، تقویت خاک، شخم زدن خاک، انتخاب نوع محصول، روش های کاشت، هرس کردن، آبیاری و … 

ما امیدواریم بتوانیم فضای اطراف و کیفیت زندگی شما را با خدمات خود بهبود ببخشیم و خانه های شما را سبز نگه داریم.

امور باغبانی خود را به ما بسپارید تا با نیروی ماهر و متخصص، کاشت درخت میوه، هرس کردن، سمپاشی و کوددهی انواع درختان را با مناسب ترین قیمت برای شما انجام دهیم.