جابجایی اثاثیه

هرگاه حرف از خدمات حمل اثاثیه منزل می شود بیشتر افراد به یاد ماشین باربری و حمل و نقل اسباب و اثاثیه منزل می افتند. باید بدانید که خدمات حمل اثاثیه منزل تنها شامل تهیه ماشین باربری و جا به جایی اسباب نمی شود.

شرکت آریا متین گستر با تجربه ای که در زمینه حمل اثاثیه منزل دارد خدماتی را به مشتریان خود ارائه می دهد که می داند بیشترین نیاز آنها در زمان اسباب کشی می باشد.

به طوری کلی حمل اثاثیه منزل از یک محل به محل دیگر شامل ۵ بخش می باشد که به شرح زیر است:

۱-  آماده سازی و ایمن سازی اثاثیه، قبل از شروع بارگیری

۲- انتقال صحیح و اصولی وسایل به ماشین حمل کننده

۳- چیدن صحیح و ایمن وسایل، داخل ماشین حمل کننده

۴-  پیاده کردن و انتقال وسایل به محل جدید با حفظ نکات ایمنی

۵- باز کردن بسته بندی وسایل و چیدمان آنها در منزل جدید