پذیرایی از مجالس

اعزام گروه های رجیستر شده از مهماندار حرفه ای با کت و شلوار فرم مهمانداری توسط آریا متین گستر یکی دیگر از خدمات ما می باشد.

اگر در مهمانی هایی که برگزار می کنید، کارهای پذیرایی را نیز خودتان به عهده بگیرید، زمانی را برای صحبت و همراهی مهمان ها نخواهید داشت. اما جای نگرانی نیست اگر برای مجالس خود نیازمند نیروی پذیرایی یا کارگر برای پذیرایی هستید، با ما تماس بگیرید تا کارگر خانم جهت پذیرایی یا آقا را به منزل شما بفرستیم. شرکت خدماتی آریا متین گستر با اعزام نیروهای خدماتی با تجربه و توانمند، شما را در برگزاری هرچه باشکوه تر مجالس یاری می کند.