کفسابی و سنگسابی

کفسابی

کفسابی یعنی اینکه لایه رویی سنگ های کهنه یا تازه ساخت که یا جرم گرفته و کثیف شده یا لکه دارد و یا اینکه هم طراز نیست را کاملا هم طراز و یکدست و براق کنیم. اجرای این عملیات که منجر به بند کشی هم می شود را کفسابی و استاد کاری که این عملیات را انجام می دهد کفساب می گویند.

کفسابی اصطلاح کاملی است که زیر مجموعه های متنوعی دارد از قبیل سنگ سابی، بتن سابی، موزاییک سابی، فرچه زنی، سرامیک کف شویی و …

کار کفسابی شامل خدمات زیادی است که همه این خدمات در جهت نظافت اصولی و ترمیم سنگ یا کف و یکدست سازی کف ساختمان انجام می شود.

سنگسابی

کف سابی بر روی هر نوع سنگی قابل اجراست از سخت ترین سنگ ها گرفته مثل گرانیت تا نرم ترین سنگ ها می توان هر نوع سنگی را به کمک ساب اصولی و سابی که توسط استادکار زده می شود را براق و درخشان نمود.